Azora, Klimmendaal en Sensire tekenen intentieverklaring


Revalidatie regio Doetinchem in beweging

Ondertekenen-intentieverklaring-Klimmend
V.l.n.r.: Renée Wilke (lid Raad van Bestuur Sensire), dr. Ir. Martijn Kuit (bestuurder Klimmendaal), Hans Metzemaekers (bestuurder Azora), Maarten van Rixtel (lid Raad van Bestuur Sensire)

Zorgorganisaties in regio Doetinchem onderzoeken samenwerking

Klimmendaal Revalidatiespecialisten, Azora en Sensire (ouderenzorg en thuiszorg), alle drie actief in de regio Doetinchem, slaan de handen ineen. De drie organisaties onderzoeken de mogelijkheid tot samenwerking op het gebied van medisch specialistische
revalidatiezorg en geriatrische revalidatiezorg. Recent ondertekenden zij hiervoor de intentieverklaring tijdens een gezamenlijke
ambitieconferentie.

De gezondheidszorg is in beweging. Het wordt steeds belangrijker om de juiste zorg, op de juiste plek aan de juiste patiënt, dichtbij aan te
bieden. De drie zorgaanbieders willen de komende tijd onderzoeken of zij gezamenlijk een netwerk kunnen vormen waarin zorg voor patiënten die moeten revalideren, nog beter en op maat kan worden aangeboden.

Intentieverklaring

Azora, Sensire en Klimmendaal ondertekenden hiervoor een intentieverklaring. Zij geven in deze verklaring aan te willen samenwerken om de kwaliteit van zorg nog verder te verbeteren. Door samen te werken kunnen zij kennis, capaciteit en infrastructuur delen waardoor zij revalidatiezorg van hoge kwaliteit kunnen aanbieden in verschillende gradaties van complexiteit in de Achterhoek.

Deskundig en dichtbij

De zorgprofessionals van de verschillende organisaties willen graag met elkaar samenwerken en kennis en ervaring delen. De polikliniek
revalidatie van Klimmendaal in Doetinchem verhuist naar verwachting per 1 januari 2020 naar locatie Antonia van Azora in Terborg.

Geriatrische revalidatiezorg

Geriatrische revalidatie is zorg gericht op kwetsbare ouderen. Zij ontvangen deze zorg vaak na afloop van een ziekenhuisopname,
bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, botbreuk of voor een nieuwe knie of heup. Een multidisciplinair team van behandelaren, verzorgenden en verpleegkundigen werkt nauw samen met de revalidant en zijn naaste omgeving aan verbetering en herstel om het dagelijks leven zo goed mogelijk zelfstandig op te kunnen pakken.

Nieuws
Nood aan de man in de ouderengeneeskunde - olifantenpad

​De komende jaren hebben de Achterhoekse zorgaanbieders gezamenlijk ongeveer 4400 vacatures te vervullen.
Acht zorgaanbieders waaronder Azora en zorgverzekeraar Menzis werken samen vanuit het Olifantenpad aan 6 deelprojecten. Onlangs is het convenant door deze zorgaanbieders ondertekend.

Lees meer
Nieuws
OPEN DAG DE SCHUYLENBURGH Lees meer
Nieuws
SCHENKING VAN MONUTA Lees meer