​Azora, Wonion en Estinea tekenen contract voor nieuwbouw in Gendringen


Op vrijdag 25 januari 2019 hebben Azora en Wonion de handtekeningen gezet onder contracten voor de nieuwbouw van een woonzorgcentrum in Gendringen. Aansluitend heeft Estinea met Wonion de intentieovereenkomst voor de huur van 16 appartementen getekend. Hiermee is het startschot gegeven aan de nieuwbouw van het wooncomplex. Naar verwachting gaat BINX Smartility B.V. in het voorjaar van 2019 van start met de bouw. Begin 2021 is het gebouw vermoedelijk gereed voor bewoning.

Een woonzorgcentrum voor heel Gendringen

Gerrolt Ooijman, directeur-bestuurder bij Wonion, geeft aan dat met deze contractondertekening een belangrijke stap voor de realisatie van het woonzorgcentrum is gezet. “Het wordt een prachtig gebouw met overwegend bakstenen gevel. Het gebouw krijgt 3 bouwlagen en is daarmee lager dan het huidige gebouw en past heel goed in de omgeving. Aan de zijde van het kerkplein komt een grote gemeenschappelijke ruimte waar ook inwoners van Gendringen binnen kunnen lopen. Om bewoners te ontmoeten, activiteiten te doen bij verschillende verenigingen en mogelijk een kopje koffie te drinken.”

Elkaar versterken

André Zweerink, regiomanager binnen Estinea, is blij dat de plannen nu definitief doorgang vinden. “Estinea werkt vaker samen met Wonion en Azora. Deze ondertekening is een blijk van wederzijds vertrouwen en is het startschot van een mooi woonzorgcentrum. Door de samenwerking kunnen we elkaar versterken in de leefbaarheid in het gebouw. Hier kunnen alle bewoners van profiteren. Onze visie is dan ook mensen met een beperking zo veel mogelijk mee te laten doen met en in de samenleving.

Meerdere faciliteiten

Het nieuwe gebouw biedt niet alleen woonruimte, het heeft ook allerhande faciliteiten en voorzieningen die de zorg ondersteunen en het welzijn van de bewoners bevorderen. Het woonzorgcentrum biedt onderdak aan diverse bewonersgroepen van Azora, Wonion en Estinea.


Activiteit
Optreden koor "Hollands Glorie" in Pleinzicht dinsdag 12 februari 2019

Dinsdag 12 februari a.s. om 19.00 uur komt het koor "Hollands Glorie" een optreden verzorgen in Pleinzicht. De entree bedraag €2,50. De consumpties zijn voor eigen rekening. U bent van harte welkom op deze avond.

Lees meer
Activiteit
Kleding verkoop H & A Mode dinsdag 19 februari 2019

Dinsdag 19 februari is er weer een jaarlijkse kledingverkoop van H & A Mode in Pleinzicht. U bent van harte welkom. De inloop is van 14.00 tot 16.00 uur. De entree is gratis. Consumpties zijn voor eigen rekening.

Lees meer
Activiteit
Balkenbrij, bloedworst & gebakken eieren dinsdag 26 februari 2019

Kom gezellig deze Oud Hollandse lekkernijen eten in Pleinzicht op dinsdag 26 februari a.s. Aanvang is 16.00 uur. De kosten zijn €8,50 inclusief koffie/thee, melk/karnemelk. Graag voor 15 februari aanmelden bij de receptie/administratie, bereikbaar tijdens kantooruren op tel.nr. 0315-685541 of via email: info-mmpostel@azora.nl

Lees meer