​Herinrichting Azora Thuiszorg


Sinds begin van 2017 en vanaf het vertrek van de manager thuiszorg nog intensiever, heeft Azora zich beraden over de gewenste positionering van Azora Thuiszorg. Er is intensief overleg geweest met de teammanagers, wijkverpleegkundigen en de medewerkers van de thuiszorg. En daarnaast ook met de Raad van Toezicht, de cliëntenraden en de ondernemingsraad.
Vooral vanuit het cliëntperspectief is geconcludeerd dat het niet wenselijk is dat Azora thuiszorg een aparte entiteit blijft. Azora heeft ervoor gekozen dat de thuiszorg wordt ondergebracht bij de diverse locaties. Dit bevordert de samenwerking, afstemming en integratie tussen de thuiszorgmedewerkers en de (zorg)medewerkers van de betreffende locatie.
Op geografische gronden heeft de gewenste inrichting vier ‘nieuwe’ clusters opgeleverd:

• Het cluster Varsseveld (Den Es, De Bettekamp en thuiszorg Varsseveld en omgeving)
• Het cluster Terborg (Antonia, thuiszorg Terborg, Etten en Gaanderen)
• Het cluster Silvolde-Ulft-Gendringen (De Schuylenburgh, Debbeshoek, MMp en de thuiszorg)
• Het cluster Montferland (Gertrudis, Hof van Varwijk en thuiszorg in Montferland)

Activiteit
Optreden koor "Hollands Glorie" in Pleinzicht dinsdag 12 februari 2019

Dinsdag 12 februari a.s. om 19.00 uur komt het koor "Hollands Glorie" een optreden verzorgen in Pleinzicht. De entree bedraag €2,50. De consumpties zijn voor eigen rekening. U bent van harte welkom op deze avond.

Lees meer
Activiteit
Kleding verkoop H & A Mode dinsdag 19 februari 2019

Dinsdag 19 februari is er weer een jaarlijkse kledingverkoop van H & A Mode in Pleinzicht. U bent van harte welkom. De inloop is van 14.00 tot 16.00 uur. De entree is gratis. Consumpties zijn voor eigen rekening.

Lees meer
Activiteit
Balkenbrij, bloedworst & gebakken eieren dinsdag 26 februari 2019

Kom gezellig deze Oud Hollandse lekkernijen eten in Pleinzicht op dinsdag 26 februari a.s. Aanvang is 16.00 uur. De kosten zijn €8,50 inclusief koffie/thee, melk/karnemelk. Graag voor 15 februari aanmelden bij de receptie/administratie, bereikbaar tijdens kantooruren op tel.nr. 0315-685541 of via email: info-mmpostel@azora.nl

Lees meer