Nieuwsbrief van Azora en Wonion over het nieuwe MMP


Ontwerp bijna klaarHet ontwerp voor het nieuwe woonzorgcentrum is, verwachten we, begin volgend jaar helemaal klaar.


Extra tijd is nodig voor bijvoorbeeld het maken van een goede woningplattegrond. Ook het toevoegen van een parkeerkelder vraagt aanpassing van de indeling van het gebouw.
Zodra het plan klaar is nodigen we u uit om het eindontwerp te bekijken.Een duurzaam ontwerp

De afgelopen maanden zijn flinke stappen gezet. Er is gewerkt aan de afronding van het ontwerp en met diverse omwonenden en organisaties is diverse keren overleg gevoerd. Alles met het doel om tot een goed plan te komen voor de bewoners en de buurt.
"Het nieuwe gebouw wordt een plek waar wonen, zorg en ontmoeting samen gaan", aldus Marcel van Bodegraven, projectmanager van Wonion. "Voor bewoners van Azora, Estinea en huurders van Wonion. Maar zeker ook voor de buurt en Gendringen."

Overleg met omwonenden
Begrip is er voor vragen uit de buurt. "Het gebouw gaat er straks anders uit zien. Het nieuwe gebouw komt met een deel op het Kerkplein. Dat zal even wennen zijn. Maar door het gebruik van wisselende hoogten wordt de aanblik niet massaal maar dorps."

Parkeerkelder
"Onder het nieuwe gebouw komt een parkeerkelder. Medewerkers en bewoners maken daar straks gebruik van. Als de nieuwbouw klaar is gaat de gemeente het Kerkplein opnieuw inrichten, zodat daar ook weer geparkeerd kan worden."

Nul op de meter
Het nieuwe gebouw wordt comfortabel en zeer duurzaam. Alles wordt goed geïsoleerd en er wordt geen gas gebruikt. "Ruim 600 zonnepanelen gaan straks energie leveren. Deze panelen komen op het dak te liggen en zijn beperkt zichtbaar. Een warmtepomp zorgt voor verwarming in de winter en verkoeling in de zomer."

Verhuizing

De 52 bewoners verhuizen begin 2019 naar De Meulenbeek, de tijdelijke huisvesting in Ulft. "Dat is voor de bewoners een heel spannende periode", aldus Jelle Hoogeveen, locatiemanager van het huidige en straks van het toekomstige woonzorgcentrum. "De plannen voor De Meulenbeek zijn inmiddels helemaal klaar. De draaiboeken voor de verhuizing en alle andere zaken ronden we binnenkort af."

Vervoer naar De Meulenbeek
"Extra aandacht hebben we nog voor de bewoners van de aanleunwoningen. Die bewoners blijven in Gendringen. Azora wil deze bewoners en andere en inwoners van Gendringen de mogelijkheid bieden om naar De Meulenbeek in Ulft te komen voor o.a. dagactiviteiten en maaltijden. Azora zoekt daarvoor vrijwilligers voor personenvervoer. Helpt u ons mee? Wij beschikken over een eigen personenbusje." Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lisanne Steylen, coördinator vrijwilligers, via l.steylen@azora.nl of (0315) 68 55 41.

Een oplossing voor de wachtlijst
"Met De Meulenbeek bieden we bovendien een snelle oplossing voor de wachtlijstproblematiek in de regio." De Meulenbeek gaat 72 bewoners woonruimte bieden. Naast de huidige bewoners van Maria Magdalena Postel zijn er 20 plaatsen voor cliënten die op de wachtlijst staan. "En wanneer het nieuwe woonzorgcentrum in de tweede helft van 2020 klaar is, worden ook de 52 plaatsen die door de terugverhuizing weer vrijkomen, ingezet om het wachtlijstprobleem in de regio op te lossen.

10 jaar
Woonzorgcentrum en verpleeghuis De Meulenbeek zal 10 jaar blijven staan. "We kunnen er inwoners van Oude IJsselstreek, die ervoor in aanmerking komen, de best passende zorg in goede woonruimte geven.” De bouw van De Meulenbeek is al begonnen. Dankzij de modulaire bouwmethode kan het gebouw al in het voorjaar van 2019 worden opgeleverd.

Bestemmingsplan

De gemeente heeft in september 2018 een bestemmingsplan procedure gestart. Hierop zijn enkele zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen worden beoordeeld door de gemeente Oude IJsselstreek.
Azora en Wonion gaan in overleg met indieners. In deze gesprekken wordt besproken of het plan moet worden aangepast.
Voorlopige planning is dat de gemeenteraad in januari een besluit neemt over het bestemmingsplan.

Inrichting Kerkplein

De gemeente gaat het Kerkplein opnieuw inrichten. De gemeente start begin 2019 met het ontwerp hiervoor. Dat gaan zij doen in overleg met de omwonenden.

Gesprekken met omwonenden
Voor de start van de bouw willen Wonion en Azora met omwonenden nog een persoonlijk gesprek. In dit gesprek worden dan de details over de werkzaamheden besproken.
Feit die we nu al kunnen melden is dat er geen heipalen worden geslagen maar dat de heipalen geboord worden. Zeker zo plezierig voor de omgeving!

Planning

Begin 2019Definitief ontwerp gereed
Begin 2019Presentatie definitief ontwerp
Begin 2019Start ontwerp inrichting Kerkplein door gemeente
Voorjaar 2019Bewoners van MMP verhuizing naar tijdelijke huisvesting in Ulft
Voorjaar 2019Sloop MMP
Voorjaar/zomer 2019Start bouw nieuw woonzorgcentrum
Najaar 2020Oplevering

Meer informatie
Marcel van Bodegraven, T. (0315) 69 60 00
E. m.vanbodegraven@wonion.nl of via Azora: info-mmpostel@azora.nl
Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder omwonenden van het woonzorgcentrum en digitaal aan verenigingen en organisaties in Gendringen en omgeving

Download hier de nieuwsbrief

Activiteit
Optreden koor "Hollands Glorie" in Pleinzicht dinsdag 12 februari 2019

Dinsdag 12 februari a.s. om 19.00 uur komt het koor "Hollands Glorie" een optreden verzorgen in Pleinzicht. De entree bedraag €2,50. De consumpties zijn voor eigen rekening. U bent van harte welkom op deze avond.

Lees meer
Activiteit
Kleding verkoop H & A Mode dinsdag 19 februari 2019

Dinsdag 19 februari is er weer een jaarlijkse kledingverkoop van H & A Mode in Pleinzicht. U bent van harte welkom. De inloop is van 14.00 tot 16.00 uur. De entree is gratis. Consumpties zijn voor eigen rekening.

Lees meer
Activiteit
Balkenbrij, bloedworst & gebakken eieren dinsdag 26 februari 2019

Kom gezellig deze Oud Hollandse lekkernijen eten in Pleinzicht op dinsdag 26 februari a.s. Aanvang is 16.00 uur. De kosten zijn €8,50 inclusief koffie/thee, melk/karnemelk. Graag voor 15 februari aanmelden bij de receptie/administratie, bereikbaar tijdens kantooruren op tel.nr. 0315-685541 of via email: info-mmpostel@azora.nl

Lees meer