Oproep aan Gendringen: plannen voor Maria Magdalena Postel


Oproep aan Gendringen: plannen voor Maria Magdalena Postel

Oproep aan Gendringen: plannen voor Maria Magdalena Postel

In Gendringen staat woonzorgcentrum Maria Magdalena Postel. Het huidige gebouw dateert uit 1964 en het einde van de technische levensduur is inzicht. Installaties zijn technisch en functioneel verouderd. Datzelfde geldt voor de 52 appartementen. Daarom neemt Azora afscheid van het huidige gebouw. Het streven is om eind 2018 een nieuw woonzorgcentrum te hebben gerealiseerd. Al zal dit nieuwe woonzorgcentrum een andere invulling krijgen, dankzij de scheiding van wonen en zorg. Wonion zit al geruime tijd aan tafel met Azora, Estinea en de gemeente Oude IJsselstreek om samen te komen tot de ontwikkeling van dit nieuwe woonzorgcentrum. Daarbij is Stichting Gendringen Leefbaar ook nauw betrokken. Binnenkort ligt er een Programma van Eisen en wordt er gezocht naar een consortium die dit kan ontwikkelen. Voordat we het programma van eisen definitief maken, doen we – samen met Stichting Gendringen Leefbaar – een oproep aan de Gendringse bevolking en het verenigingsleven in Gendringen.

Oproep aan Gendringen

In de plannen voor de Maria Magdalena Postel is er ruimte voor een plek waar ontmoeting kan plaatsvinden. Een plek voor bewoners van Gendringen. Verenigingen kunnen hier gebruik van maken, er kunnen activiteiten georganiseerd worden en er zouden maaltijden genuttigd kunnen worden. Deze plek vervangt De Gent. De invulling van deze ruimte komt echter nog onvoldoende van de grond. Daarom doet Stichting Gendringen Leefbaar, samen met Wonion en Azora een oproep aan Gendringen; maak gebruik van deze kans!

Meer informatie of meedenken? Aanmelden kan nog!

Inwoners en verenigingen die meer informatie willen, mee willen denken, mee willen praten of zelf al concrete vragen of ideeën hebben, kunnen zich aanmelden bij Stichting Leefbaar Gendringen, via:

Wonen met zorg

Wonion, Azora en Estinea hebben een globaal idee welke woningen zij in de plaats van het huidige Maria Magdalena Postel zouden kunnen realiseren:

  • 24 plaatsen kleinschalig wonen voor mensen met dementie Dit is intramurale zorg voor mensen met een zorgzwaartepakket 5 of zorgzwaartepakket 7;
  • 20 plaatsen verzorgd wonen en somatiek (verpleeghuiszorg). Deze plaatsen zijn vergelijkbaar met het huidige verzorgingshuis. De cliënten kunnen mensen zijn met een intramurale indicatie (zorgzwaartepakket 4 en 6) of met een extramurale indicatie die het appartement huren en zelf diensten inkopen;
  • 20 zorgwoningen. Deze woningen kunnen verhuurd worden aan mensen die behoefte hebben aan zorg, ondersteuning en diensten. Het aantal van 20 is een indicatie.
  • 12-16 plaatsen voor mensen met een beperking De cliënten wonen hier op basis van scheiden wonen en zorg. Planning
Het Programma van Eisen wordt eind oktober afgerond. Tot die tijd kunnen wensen vanuit de Gendringense samenleving ten aanzien van de ontmoetingsplek nog meegenomen worden. Daarna start de ontwikkelfase in samenwerking met een consortium. Doel is uiterlijk eind 2018 een nieuw woonzorgconcept te hebben
Nieuws
Stroomstoring in Varsseveld treft ook Den Es en De Bettekamp

Vanmiddag rond 15.30 uur is er in Varsseveld een stroomstoring geweest die ook Den Es en De Bettekamp getroffen heeft. Om 19.30 uur was de grote storing opgelost, het heeft tot 21.30 uur geduurd voor Den Es en De Bettekamp weer normaal functioneerden. Rond 23.00 uur lagen (vrijwel) alle bewoners op bed en is de rust weergekeerd.

Lees meer
Nieuws
Actiz creëert duidelijkheid met betrekking tot wie betaalt wat bij opbaren in het verpleeghuis of verzorgingshuis

Naar aanleiding van de berichtgeving van RTL nieuws rondom het doorberekenen van kosten aan nabestaanden bij opbaren in het verpleeghuis of verzorgingshuis heeft Actiz dienaangaande duidelijkheid gecreëerd.

Hieronder is de toelichting van Actiz integraal overgenomen.

Voor Azora is dit aanleiding om in de eerstvolgende vergadering met de centrale cliëntenraad opnieuw af te spreken welke diensten in dit kader tegen welke prijs in rekening zullen worden gebracht. Vanzelfsprekend zullen wij de hernieuwde afspraken direct daarna communiceren met cliënten en hun naasten en deze in ons tarievenboek opnemen.

Lees meer
Nieuws
OPEN DAG DE SCHUYLENBURGH Lees meer