"Veel meer aandacht voor levenseinde in de Achterhoek"


Mooi artikel in de Gelderlander. Achterhoekse zorgverleners - waaronder Azora - zijn samen gaan nadenken over registratie van wensen van cliënten rond het levenseinde:

Veel meer aandacht voor levenseinde in de Achterhoek

DOETINCHEM - Achterhoekse zorgverleners slaan de handen ineen om de zorg rond het levenseinde te verbeteren. Afgesproken is dat er een centrale registratie komt over gemaakte afspraken rond het levenseinde van patiënten. Op die manier wordt voorkomen dat er onduidelijkheid is rond de wensen van de patiënt.

Als een huisarts, verpleegkundige of een medisch specialist met een patiënt te maken krijgt, is voortaan met een paar klikken duidelijk of de patiënt bijvoorbeeld gereanimeerd wil worden. Dat kan met name in acute gevallen, heel belangrijk zijn. Wat te doen bij bijvoorbeeld een hartstilstand? Of een herseninfarct? Heel belangrijk dus, weet huisarts Frank Janssen uit Wehl. ,,In het verleden kwam het voor dat hierover geen duidelijkheid was bij de behandelende artsen en verpleegkundigen. Dat kan echt niet meer.".

Agenda

Het levenseinde staat in de Achterhoek steeds vaker op de agenda tijdens gesprekken tussen patiënten en familie aan de ene kant en de huisarts, specialist en verpleegkundige aan de andere kant. En de tijd dat zo'n gesprek begint met 'Nou dokter, zegt u het maar' ligt inmiddels achter ons. ,,Een goede zaak", vindt de projectgroep die zich in de Achterhoek bezig heeft gehouden met het verbeteren van de zorg in de laatste levensfase.

De projectgroep bestaat uit vertegenwoordigers van diverse Achterhoekse zorgorganisaties en is twee jaar geleden aan het werk gegaan. ,,Er moest veel meer aandacht komen voor goede gesprekken over die laatste levensfase. Wat willen mensen zelf graag? Hoe zien zij de grenzen? Wanneer moeten we al dan niet gaan reanimeren? De regie moet steeds meer bij de mensen zelf komen te liggen", stelt Janssen.


"Er is nu veel meer een sfeer van: heeft het nog zin."
Carla Molthof

Samen met specialist Ouderengeneeskunde Carla Molthof van Azora en Ineke Bennink van het Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen zit hij in de genoemde projectgroep. ,,Er is in de loop van de jaren gelukkig al veel veranderd in de gesprekken die gevoerd worden met cliënten. Tien jaar geleden werd er steeds gekeken naar de volgende stap. De specialist of huisarts zag bijna altijd wel mogelijkheden om door te behandelen. Er is nu veel meer een sfeer van: heeft het nog zin", vertelt Molthof.

Kwaliteit

,,Vooral van ouderen willen we horen wat zij nog echt belangrijk vinden. Wat is voor hen kwaliteit van leven en wat betekent dit voor de behandeling nu en in de toekomst? We kunnen nog wel weer gaan voor de zoveelste opname in het ziekenhuis voor een behandeling, maar zit de patiënt daar uiteindelijk wel op te wachten. Niet alles wat kan, hoeft", vult Janssen aan.

Dat dit lastige en ingewikkelde gesprekken zijn, moge duidelijk zijn. Bennink: ,,Juist daarom is het zo belangrijk dat er in een vroeg stadium al over grenzen en zorg in deze situatie wordt gesproken. Als je zo'n gesprek voert midden in een crisis, ben je eigenlijk al te laat. Dan komen er ook andere emoties bij en dat maakt het gesprek alleen nog maar lastiger."

Gevoel

Daarnaast wil de projectgroep ook dat er beter gekeken wordt naar de gesprekken zelf. Hoe pak je zo'n gesprek aan? Molthof: ,,Er komt veel gevoel bij kijken. Het gesprek aangaan over keuzes rond leven en dood, kwaliteit van leven, dat is echt ingewikkeld, voor zorgverleners en de patiënt zelf."

De projectgroep stopt na twee jaar, maar het werk is dus nog niet klaar. ,,De komende tijd moeten we ons inzetten om deze gesprekken over het levenseinde eerder op de agenda te krijgen", verduidelijkt Janssen. ,,Het zou toch zonde zijn om daar nu mee te stoppen. We zijn er nog niet", beaamt Bennink.

De afspraken die uit deze gesprekken komen, moeten goed vastgelegd worden. Daarom is een afspraak gemaakt met alle zorgverleners in de Achterhoek. Voortaan worden alle afspraken met patiënten over behandelbeperkingen door alle betrokkenen bijgehouden in het
elektronisch dossier van het Slingeland Ziekenhuis. Dit dossier is ook toegankelijk voor de patiënt zelf.

Overigens zijn de afspraken in het dossier niet in beton gegoten. ,,Juist daarom is het heel handig dat dit centraal geregistreerd wordt", besluit Molthof.

geschreven door Gerco Mons

Lees hier het artikel in de Gelderlander

Nieuws
Stroomstoring in Varsseveld treft ook Den Es en De Bettekamp

Vanmiddag rond 15.30 uur is er in Varsseveld een stroomstoring geweest die ook Den Es en De Bettekamp getroffen heeft. Om 19.30 uur was de grote storing opgelost, het heeft tot 21.30 uur geduurd voor Den Es en De Bettekamp weer normaal functioneerden. Rond 23.00 uur lagen (vrijwel) alle bewoners op bed en is de rust weergekeerd.

Lees meer
Nieuws
Actiz creëert duidelijkheid met betrekking tot wie betaalt wat bij opbaren in het verpleeghuis of verzorgingshuis

Naar aanleiding van de berichtgeving van RTL nieuws rondom het doorberekenen van kosten aan nabestaanden bij opbaren in het verpleeghuis of verzorgingshuis heeft Actiz dienaangaande duidelijkheid gecreëerd.

Hieronder is de toelichting van Actiz integraal overgenomen.

Voor Azora is dit aanleiding om in de eerstvolgende vergadering met de centrale cliëntenraad opnieuw af te spreken welke diensten in dit kader tegen welke prijs in rekening zullen worden gebracht. Vanzelfsprekend zullen wij de hernieuwde afspraken direct daarna communiceren met cliënten en hun naasten en deze in ons tarievenboek opnemen.

Lees meer
Nieuws
OPEN DAG DE SCHUYLENBURGH Lees meer