Sfeerbeeld

Kwaliteit


Azora kwaliteitsjaarverslag 2017

Hier kunt u het kwaliteitsjaarverslag 2017 inzien.

Cliënttevredenheidsonderzoek 2017

Percentage cliënten/vertegenwoordigers dat onze locaties/thuiszorg aanbeveelt aan vrienden en familie (NPS):

Antonia55%
De Bettekamp81%
Debbeshoek81%
Gertrudis82%
De Schuylenburgh88%
Maria Magdalena Postel65%

Onder de vertegenwoordigers van onze psychogeriatrische cliënten is een uitgebreide enquête gehouden, zie de rapporten. Er is geen waarderingscijfer gevraagd.

Rapportage 2017 van Antonia

Rapportage 2017 van De Bettekamp

Rapportage 2017 van Den Es

Rapportage 2017 van Debbeshoek

Rapportage 2017 van Gertrudis

Rapportage 2017 van Maria Magdalena Postel

Rapportage 2017 van De Schuylenburgh

Azora is HKZ gecertificeerd

Vanaf 2008 beschikt Azora over het HKZ-keurmerk voor kwaliteit. Wat betekent dit? Dit keurmerk heeft betrekking op het kwaliteitsmanagementsysteem en laat zien dat Azora aan de kwaliteitseisen van Stichting HKZ (Harmonisatie kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) voldoet. Deze zijn:

  • De zaken intern goed op orde hebben
  • De klant principieel centraal stellen
  • Betrouwbare resultaten kunnen presenteren
  • Voortdurend werken aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening
    HKZ staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in de zorg: onafhankelijk en betrouwbaar.


HKZ-Kwaliteitsnormen
Om het HKZ-Keurmerk te verkrijgen moet het kwaliteitsmanagementsysteem voldoen aan de HKZ-normen.
Deze normen hebben de internationaal erkende ISO 9001-normen als basis en omvatten daarnaast branche specifieke eisen. Alle HKZ-kwaliteitsschema's (behalve de opstapvarianten) omvatten de eisen uit de ISO 9001. Iedere branche heeft een eigen set normen (certificatieschema). De HKZ-normen hebben betrekking op zowel de kwaliteit van het zorgproces als op de organisatorische kwaliteit. Ze stellen eisen aan het primaire proces: intake/indicatie, de uitvoering van de diensten en evaluatie/nazorg. Daarnaast moeten ook de ondersteunende processen, zoals personeelsbeleid, diensten door derden, etcetera aan specifieke eisen voldoen. Het Harmonisatiemodel wordt bij de invulling van de normen als uitgangspunt genomen, zie verder HKZ-normen Versie 2010.

Een kwaliteitsmanagementsysteem is een hulpmiddel voor het management om processen te beheersen en om de kwalitieit van een organisatie op systematische wijze te sturen. Het doel is de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren (met als gevolg tevreden klanten) én ook de interne organisatie. De eigen processen van de organisatie zijn hierbij het uitgangspunt.

Fixatievrije zorginstelling

Azora was één van de eerste zorgorganisaties die het Waarborgzegel Fixatievrije Zorginstelling met drie sterren ontving.
Het Waarborgzegel Fixatievrije zorginstelling kent drie sterren: de eerste ster is voor als de zorginstelling voldoet aan de eisen voor valpreventie; de tweede als de instelling voldoet aan de eisen voor het omgaan met ‘probleemgedrag’. Als alle locaties van een stichting deze ster(ren) hebben krijgt ook de overkoepelende stichting deze ster(ren). De derde ster is voor stichtingen die al twee sterren hebben en voor wie bewegingsvrijheid van cliënten daarenboven uitgangspunt is van missie, visie en het meerjarenbeleid. Als de stichting drie sterren heeft, krijgen de woonzorgcentra die onder de stichting vallen ook de derde ster.

Duurzaamheid

Azora heeft duurzaamheid hoog in haar vaandel staan. Zo zijn we continu aan het kijken hoe we energie kunnen besparen, verspilling kunnen voorkomen en CO2 uitstoot kunnen beperken. Dit heeft niet alleen betrekking op elektra en gas, maar ook op andere vlakken, zoals dubbelzijdig printen in plaats van enkelzijdig en wordt het afval CO2 neutraal verwerkt. Daarnaast wordt er voor iedere locatie een besparingsplan opgesteld om te zien waar nog meer verbeteringen mogelijk zijn.
PDL

Stichting Azora ontving op vrijdag 30 september officieel het certificaat “PDL gecertificeerde instelling” uit handen van de Stichting PDL. Op 6 juni 2016 heeft de toetsing door de Stichting PDL plaatsgevonden, met als resultaat een fantastische beoordeling. De Stichting PDL prees de opzet van het scholingsprogramma voor medewerkers van Azora en er waren lovende woorden voor het enthousiasme en de wilskracht om PDL zo goed mogelijk uit te voeren en te borgen in alle locaties van Azora.

Knipsel.JPG

Kwaliteitskader verpleeghuis

De personeelssamenstelling van Azora kunt u in het pdf-bestand zien.

Ik wil graag meer informatie ontvangen

Ik wil graag meer informatie ontvangen

Velden met een * zijn verplicht