Sfeerbeeld

Voor Mantelzorgers


Veel bewoners en cliënten van Azora hebben een of meerdere mantelzorgers. Mantelzorgers geven - onbetaald en niet in het kader van hun beroep - hulp aan iemand in de nabije omgeving die gezondheidsproblemen heeft. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.

Veel mantelzorgers zien zichzelf niet als mantelzorger: ‘dat doe je toch gewoon’. Maar er zijn rond 4 miljoen mantelzorgers in Nederland, waarvan 610.000 langer dan drie maanden en meer dan 8 uur per week helpen. Vrouwen geven vaker hulp dan mannen. Zij zijn vaker mantelzorger van (schoon)ouders en van hun eigen kinderen. Mannen bieden naar verhouding vaak hulp aan hun partner. De groei van het aandeel helpers is het grootst bij 65-plussers.

Een op de 7 mantelzorgers vindt die zorg erg zwaar. Maar het grootste deel van de mantelzorgers ondervindt veel voldoening van de hulp aan hun naaste. En mantelzorg houdt gelukkig niet op na opname in een verpleeghuis van Azora. Ook na opname blijven mantelzorgers van grote toegevoegde waarde. Zij vormen de brug tussen het vroegere en het nieuwe leven en zorgen voor het stukje extra aandacht en zorg. Zo zijn mantelzorgers en Azora niet los van elkaar te zien. Azora levert de professionele zorg, maar de informele hulp van mantelzorgers en vrijwilligers is daar een waardevolle aanvulling op. Mantelzorger dragen op hun eigen manier bij aan het welzijn van hun naaste. Zo is de hulp van mantelzorgers van onschatbare waarde voor de kwaliteit van leven van de bewoners en cliënten van Azora!

Wat kunt u van Azora verwachten?

  • gezellige omgeving
  • dankbaarheid voor uw inzet
  • goede samenwerking met de professionele hulpverleners
  • constructief overleg over de lokale mogelijkheden

Verschil mantelzorger en vrijwilliger
Het zijn twee verschillende begrippen maar ze worden vaak door elkaar gehaald.

  • Mantelzorgers overkomt de zorg, ze kiezen er niet voor. Ook hebben ze een emotionele band met degene die zorg nodig heeft. Soms zorgen ze 24 uur per dag voor de zorgbehoevende en ze kunnen hier niet zomaar mee stoppen. Een mantelzorger staat er vaak alleen voor.
  • Vrijwilligers kiezen ervoor om voor mensen te zorgen. De emotionele band is er bij start (nog) niet. Zij verlenen zorg voor een beperkt aantal uren en kunnen ermee op eigen initiatief op elk moment stoppen. Vrijwilligers werken georganiseerd.

Ik wil graag meer informatie ontvangen

Ik wil graag meer informatie ontvangen

Velden met een * zijn verplicht