Sfeerbeeld

Ondernemingsraad


Volgens de Wet op de Ondernemingsraden is een ondernemer die een (of meerdere) onderneming(en) heeft met 50 of meer medewerkers verplicht een ondernemingsraad in te stellen. Over dit aantal medewerkers kan in de CAO een andere afspraak gemaakt worden.

De bevoegdheden van de ondernemingsraad liggen voornamelijk bij personele aangelegenheden, waarover de OR instemmingsrecht heeft volgens artikel 27 van de WOR (Wet op de Ondernemingsraden) en bij organisatie gerelateerde aangelegenheden, waarover de OR adviesrecht heeft volgens artikel 25 van de WOR.

De gesprekspartner van de OR is altijd de bestuurder. De relatie tussen de OR en bestuurder is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect, hetgeen resulteert in een transparante en prettige samenwerking.

Omdat Azora uit meerdere locaties bestaat is gekozen voor een kiesgroepstelsel, waarin alle locaties van Azora vertegenwoordigd zijn. De OR bestaat uit 13 zetels/leden en is op de volgende wijze, naar rato van het aantal medewerkers per locatie, verdeeld.

  • Verpleeg- en revalidatiecentrum Antonia: 2 leden
  • Advies- en Behandelcentrum: 1 lid
  • Centrale diensten: 1 lid
  • Verpleeghuis Den Es/Woonzorgcentrum en verpleeghuis De Bettekamp: 3 leden
  • Woonzorgcentrum en verpleeghuis Debbeshoek: 2 leden, waarvan bij voorkeur 1 lid namens de thuiszorg
  • Woonzorgcentrum en verpleeghuis De Schuylenburgh: 2 leden, waarvan bij voorkeur 1 lid namens de thuiszorg
  • Woonzorgcentrum Maria Magdalena Postel: 1 lid
  • Woonzorgcentrum en verpleeghuis Gertrudis: 2 leden
  • Wooncomplex Hof van Varwijk: 1 lid

De ondernemingsraad heeft een zittingstermijn van 3 jaar, waarna alle OR leden aftredend en al dan niet verkiesbaar zijn.

In zijn reglement heeft de OR vastgesteld dat medewerkers die minimaal 6 maanden in dienst zijn, zich verkiesbaar mogen stellen als lid van de OR. Medewerkers die minimaal 3 maanden in dienst zijn, hebben het recht om tijdens de verkiezingen hun stem uit te brengen op een kandidaat OR lid van de locatie waar hij of zij werkzaam is.

Om de bereikbaarheid voor de achterban te vergroten heeft de OR ervoor gekozen om op iedere locatie een fotobord op te hangen met, bij de foto van het OR lid, zijn of haar naam en de locatie die hij of zij in de OR vertegenwoordigt. Daarnaast vergadert de OR eenmaal per jaar op alle locaties van Azora. De medewerkers van de betreffende locaties worden hierover geïnformeerd en uitgenodigd om de vergadering bij te wonen.

De ondernemingsraad wordt bij zijn werkzaamheden ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Ik wil graag meer informatie ontvangen

Ik wil graag meer informatie ontvangen

Velden met een * zijn verplicht