Sfeerbeeld

Organisatie / kerngegevens


Zó zorgen we voor elkaar in de Achterhoek

Azora is een zorgorganisatie werkzaam in de Achterhoek. Met 8 locaties in 2 gemeenten (Oude IJsselstreek en Montferland), Thuiszorg en het Advies- en behandelcentrum biedt Azora de best mogelijke zorg aan haar bewoners en cliënten.

Aantal medewerkers: rond 1850
Aantal vrijwilligers: rond 1050

Azora heeft een Strategienota Azora 2016-2019 opgesteld, waar jaarlijks een kwaliteitsjaarplan van wordt afgeleid. Zie voor het meest recente jaarplan Kwaliteitsjaarplan Azora 2019 incl. bijlagen. Na afloop van een kalenderjaar legt Azora verantwoording af over het in dat jaar gevoerde beleid in het kwaliteitsjaarverslag. Zowel voor het kwaliteitsjaarplan als voor het kwaliteitsjaarverslag gebruikt Azora de opzet en indeling die in het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg als handreiking is aangereikt. Het meest recente kwaliteitsjaarverslag is dat van 2017: Azora kwaliteitsjaarverslag 2017.

Azora publiceert elk jaar een jaarrekening. U kunt de jaarrekening 2017 downloaden.

Bankrekeningnummer: NL18RABO0115318860

Bestuurder:

 • Dhr. J.H.L.M. Metzemaekers


“Naar elkaar omzien is het enige wat er echt toe doet”
Raad van Toezicht:

 • Dhr. H.A.M. Erinkveld (voorzitter)
 • Dhr. J. Geurtzen (Lid, op voordracht van de OR)
 • Mw. N. Haanstra (Lid)
 • Dhr. L. Nieuwenhoff (Lid)
 • Mw. C.J.M. Schölzel-Dorenbos (Lid, op voordracht van de CCR)
 • Mw. J.C.A. ter Voert-Leijzer (Lid)
 • Mw. R. Brlek-Jansen (Secretariaat)

Centrale Cliëntenraad:

 • MMP
  Mevrouw H.F. Dekkers-van Roermund
 • Debbeshoek
  Mevrouw W. Oort-Lowenthal
 • Gertrudis
  De heer E. Vermaas
 • De Bettekamp
  De heer H.A.J. Luiten
 • Den Es
  De heer A. van Vliet
 • De Schuylenburgh
  Mevrouw I.H.W. Schweig-Kuster
 • Antonia
  Mevrouw A. van Haaren
 • Hof van Varwijk
  Mevrouw I. Moorman

Klachten commissie:

 • Mw. K.H.A. Heenk (voorzitter)
 • Mw. L. Hiddink (lid)
 • De heer H.M. van Amelsvoort (lid)
 • Mw. Th. Wolters (lid)
 • Dhr. J. Freriks (lid)
 • Dhr. V. Weijermars (lid)
 • Mw. W. Sellink (Secretariaat)

Ik wil graag meer informatie ontvangen

Ik wil graag meer informatie ontvangen

Velden met een * zijn verplicht