Veelgestelde vragen


 • Hebben jullie crisisplaatsen?

  Ja. Als u hier een beroep op wilt doen, moet u contact opnemen met een van onze cliëntadviseurs: 0315 - 33 82 22.

 • Hoe kan ik vrijwilliger bij Azora worden?

  Daartoe kunt u het beste contact opnemen met de vrijwilligerscoördinator van de locatie van uw voorkeur. Meer informatie vindt u op de vrijwilligerssite.

 • Hoe kom ik in aanmerking voor een aanleunwoning bij één van de verzorgingshuizen van Azora?

  De aanleunwoningen worden door Wonion verhuurd en de bemiddeling vindt door Azora cliëntadviseurs plaats. Er is vaak wel een wachtlijst. Bij plaatsing dient u een indicatie te hebben voor wijkverpleegkundige zorg.

 • Hoe vraag ik een CIZ indicatie aan?

  Indien u denkt dat u daarvoor in aanmerking komt, kunt u het beste contact opnemen met een van onze cliëntadviseurs die u verder zullen helpen.

 • Hoe wordt een verblijf bij Azora betaald? En hoe zit het met verzekeringen?

  Uw verblijf in een verzorgings- of verpleeghuis van Azora wordt betaald via de Wet Langdurige Zorg (WLZ) wanneer u daarvoor een indicatie heeft (zorgwaartepakket ZZP). Indien u een appartement in een van onze woonzorgcentra wilt huren betaalt u zelf de huur. De geïndiceerde thuiszorg wordt in de huursituatie betaald door uw zorgverzekeraar. In de situatie waarbij u een ZZP heeft, betaalt u een maandelijkse eigen bijdrage die door het CAK (Centraal Administratiekantoor) wordt bepaald op basis van uw inkomen. (www.hetcak.nl).

  Ziektekostenverzekering en aanvullende zorg en behandeling:
  Voor aanvullende informatie over ziektekostenverzekering en aanvullende zorg en behandeling kunt u de folder Algemene info cliënten met verblijf raadplegen of zie www.zorginstituutnederland.nl


  WA- en inboedelverzekering:
  We maken onderscheid tussen langdurig en kortdurend verblijf:

  Langdurig verblijf:
  Azora heeft voor haar cliënten verzekeringen afgesloten. U kunt daar tegen een gunstig tarief gebruik van maken en er voor kiezen om uw eigen verzekering op te zeggen. Uiteraard is dit laatste afhankelijk van de waarde van uw bezittingen en uw persoonlijke (thuis)situatie.

  Kortdurend verblijf:
  Azora heeft voor haar cliënten verzekeringen afgesloten. U zou daar tegen een gunstig tarief gebruik van kunnen maken, maar we verwachten niet dat u uw eigen verzekering op wilt zeggen, omdat u een indicatie voor kortdurend verblijf heeft.

  Als u meer informatie nodig hebt, kunt u contact opnemen met de cliëntenadministratie van uw locatie of zie tarievenlijst.


 • Ik ben bang dat het met mijn moeder/vader thuis alleen niet goed gaat. Kunnen jullie mij helpen?

  Via het Servicepunt van Azora kunt u contact opnemen met een van onze wijkverpleegkundigen, die uw situatie kunnen beoordelen en u verder kunnen helpen.

 • Ik moet naar de Fysiotherapeut. Kan dit bij Azora of is dit alleen voor bewoners?

  Azora heeft een advies- en behandelcentrum. Behalve fysiotherapeuten werken daar ook ergotherapeuten, logopedisten, dietisten en psychologen. Ook vanuit de thuissituatie kunt u op een van hen een beroep doen. Meer informatie vindt u op de site van het advies- en behandelcentrum.

 • Ik wil bij Azora werken. Waar kan ik vacatures vinden?

  Op onze vacaturesite.

 • Ik woon in de buurt van een Azora locatie. Kan ik hier ´s-middags eten of koffie drinken?

  Ja dat kan in elk woonzorgcentrum.

 • Ik zoek voor mijn vader (of moeder) een verzorgingshuis. Kan ik eens een kijkje komen nemen bij jullie?

  U kunt altijd een kijkje komen nemen in onze woonzorgcentra.

  Uw vader of moeder moet om in aanmerking te komen voor opname in een verzorgingshuis daarvoor een indicatie hebben voor de zorg die hij/zij nodig heeft. Die indicatie kunt u aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling voor Zorg (CIZ). Datzelfde geldt natuurlijk ook wanneer uw vader of moeder opgenomen moet worden in een verpleeghuis.

 • Kan een partner (die geen zorg nodig heeft) mee verhuizen?

  Wordt een cliënt opgenomen in een Wlz-instelling, in ons geval Azora, dan mag de partner mee verhuizen. Wij vragen hiervoor een ZZP0 aan via de aanmeldfunctionaliteit van het CIZ. Wij mogen dit pas doen op het moment dat er voor de partner daadwerkelijk plaats is en deze verhuist. Een indicatiebesluit voor een ZZP0 is een registratief besluit. Het ZZP0 vertegenwoordigt geen zorgprofiel en staat los van een recht op Wlz zorg.

  Heeft de meeverhuizende partner zorg nodig? Dan moet daarvoor een beroep worden gedaan op de andere domeinen (WMO, ZVW en/of
  subsidieregeling Behandeling) of er moet een eigen WLZ-indicatie (zorgprofiel) aangevraagd worden bij het CIZ.

  Overlijdt de cliënt dan houdt de inwonende partner het recht om met een ZZP0 indicatie bij Azora te blijven wonen.

  Woont de partner, na overlijden van de cliënt, in een wooneenheid met een intramurale toelating voor 2 plaatsen?
  Dan moet de partner binnen redelijke termijn naar een eenpersoons wooneenheid verhuizen. De ‘niet geïndiceerde’ partner blijft dan een
  eigen bijdrage voor het verblijf in de instelling betalen. Azora declareert deze verblijfscomponent bij het zorgkantoor. De ‘niet
  geïndiceerde’ partner kan er ook voor kiezen om naar een wooneenheid te verhuizen zonder intramurale toelating. Een aanleunwoning of een
  zelfstandige wooneenheid in of bij Azora zijn hier goede voorbeelden van. In deze situatie wordt de intramurale eigen bijdrage vervangen door huur. (Voor eventuele ondersteuning vanuit de WMO geldt dan weer wel een eigen bijdrage).

 • Kan ik aan Azora activiteiten mee doen ook al woon ik niet in een locatie?

  Ja, in principe kunt u zich daarvoor bij alle woonzorgcentra aanmelden.

 • Kan ik als mantelzorger/familielid blijven logeren?

  Ja dat kan, Azora biedt de mogelijkheid tot logeren inclusief gebruik maaltijden aan naasten en andere betrokkenen. Op de tarievenlijst vindt u het tarief dat daarvoor gehanteerd wordt.

 • Kan ik met mijn moeder/vader uitstapjes doen als zij/hij opgenomen is?

  Zeker kan dat. Wij organiseren regelmatig uitstapjes waar uw vader of moeder aan kan deelnemen. Natuurlijk kunt u zelf ook altijd uw vader of moeder meenemen voor een uitstapje.

 • Kan ik tijdelijk opgenomen worden?

  Ja dat kan. Daartoe dient u een indicatie te hebben. Het beste kunt u, indien u denkt in aanmerking te komen contact opnemen met het Servicepunt van Azora: 0315 - 33 82 22

 • Kunnen ook echtparen bij Azora in het verpleeghuis opgenomen worden als een partner geen WLZ-verblijfsindicatie(zorgzwaartepakket) heeft?

  Ja, meestal kan dat wel. Wij noemen dit echtparen met een verblijfsindicatie/meeliftende partner.

  Wat betekent dat er voor cliënten met een WLZ-verblijfsindicatie(zorgzwaartepakket), waarvan de partner mee wil verhuizen (liften) met een zogenaamd zorgzwaartepakket 0, mogelijkheden zijn om dit binnen de meeste zorglocaties van Azora te realiseren.

  In sommige locaties stelt Azora twee appartementen beschikbaar, waarbij naar wens een appartement als woonkamer en een als slaapkamer kan dienen. Azora beschikt ook over een locatie waar de appartementen uitermate geschikt zijn om er als echtpaar of partners samen opgenomen te worden.

  Voor meer informatie kunt u terecht bij de cliëntadviseurs.

 • Mijn moeder/vader kan zichzelf niet meer goed redden, en ik durf haar daarom niet alleen te laten tijdens mijn vakantie. Is het mogelijk dat zij/hij tijdelijk opgenomen wordt?

  Ja, dat is mogelijk! Alleen is het wel van belang dat u de vakantie-opname voor uw moeder/vader zo vroeg mogelijk aanvraagt. Dan is de kans het grootst dat wij aan uw wensen kunnen voldoen. Men heeft hiervoor een indicatie nodig. De cliëntadviseurs van Azora kunnen hierbij behulpzaam zijn.

 • Mijn moeder/vader moet na een operatie revalideren. Waar kan dit bij Azora en wat moet ik er voor doen?

  Dat kan op een van de revalidatieafdelingen van Verpleeghuis Antonia. De aanvraag voor opname kan verlopen via het ziekenhuis of via een van onze cliëntadviseurs, die u via het Azora Servicepunt kunt bereiken: 0315 - 33 82 22.

 • Mijn vader/moeder/partner wordt dement. Hoe nu verder?

  Als het thuis niet meer gaat, ook niet met inzet van thuiszorg en andere ondersteuning, kan opname in een van onze verpleeghuizen een oplossing zijn. Daarvoor hebt u een CIZ-indicatie nodig die door huisarts, uzelf of via een van onze cliëntadviseurs (bereikbaar via het Azora Servicepunt: 0315 - 33 82 22) kan worden aangevraagd.

 • Mogen huisdieren mee naar het verzorgingshuis of het appartement?

  Als u zelf er voor kunt zorgen en dit andere bewoners geen overlast bezorgt wel. Hierover moet voraf overleg plaats vinden.

 • Wanneer kom ik in aanmerking voor thuiszorg?

  Indien u op een of andere manier problemen hebt met uw zelfredzaamheid. Als dat het geval is kunt u het best contact opnemen met het Azora Servicepunt: 0315-33 82 22. Het Servicepunt zal u in contact brengen met een van onze wijkverpleegkundigen.

 • Wat is palliatieve zorg?

  Palliatieve zorg is zorg voor cliënten die heel ernstig ziek zijn en die een levensverwachting hebben van minder dan 3 maanden. Op locatie Antonia in Terborg is er een gespecialiseerde afdeling "Ter Borghe" waar palliatieve zorg geboden wordt.

 • Wat zijn de bezoektijden?

  Uw familie en vrienden zijn belangrijk en horen erbij. Zij zijn dan ook altijd welkom.

 • Wat zijn de mogelijkheden voor wonen in een verzorgingshuis van Azora?

  Via een indicatie voor een zorgzwaartepakket (ZZP).
  Als u meer informatie nodig hebt, kunt u contact opnemen met het Azora Servicepunt: 0315 - 33 82 22.

 • Welke mogelijkheden zijn er voor dagactiviteiten, dagbehandeling of dagverzorging?

  Deze mogelijkheden hebben wij voor u beschreven op de site dagactiviteiten en dagbehandeling.