Sfeerbeeld

Palliatieve Zorg


Vertrouwde zorg in de laatste levensfase

Azora stelt mensen in staat hun leven in waardigheid en eigenheid te voltooien in de kring van hun meest dierbaren. Wanneer dit thuis niet mogelijk is, kan opname op de Palliatieve Unit Ter Borghe de oplossing zijn. Wij bieden een gastvrij alternatief voor thuis.

Met een gespecialiseerd team van verzorgenden, verpleegkundigen, vrijwilligers, artsen en geestelijk verzorgers, bieden wij onze cliënten in de laatste periode van het leven een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven en ondersteuning. Met respect voor de wensen en privacy van de cliënt en diens naasten.

De Palliatieve Unit Ter Borghe is gevestigd op de vijfde etage van de Wienwei, het gebouw naast het Verpleeg- en Revalidatiecentrum Antonia in Terborg.


Meer zorg

Behalve ondersteuning bij lichamelijke problemen, verlenen we bij Ter Borghe ook psychologische en sociale zorg.

Kenmerken van de palliatieve unit Ter Borghe:

  • Drie eenpersoonsappartementen met eigen voorzieningen. Het is mogelijk dat cliënten hun persoonlijke bezittingen meenemen.
  • Een logeerkamer.
  • 24 uurs aanwezigheid van een gespecialiseerd team. In aanvulling op onze professionele zorg en ondersteuning worden speciaal geschoolde vrijwilligers ingezet (VPTZ).
  • De unit is verbonden aan het Verpleeg- en Revalidatiecentrum Antonia. Het is mogelijk gebruik te maken van de expertise en voorzieningen zoals fysiotherapie, ergotherapie, activiteitenbegeleiding, keuken en het Grand Café.
  • Wifi is aanwezig.
  • In overleg zijn huisdieren welkom.
  • Ter Borghe heeft een regionale functie voor de Achterhoek. We maken deel uit van het Netwerk Palliatieve Zorg West-Achterhoek.

Indicatie

De unit is, ongeacht de leeftijd, bestemd voor cliënten met een levensverwachting van ongeveer drie maanden. Cliënten dienen een indicatie te hebben voor opname. Ook kortdurende opnames zijn mogelijk.

Hoe meldt u zich aan?

Dit kan door de huisarts , behandelend arts, transferbureau van een ziekenhuis, uzelf , familie of naaste. Voor opname is er een kennismakingsgesprek door één van de teamleden van Ter Borghe.
Opname op Ter Borghe is zeven dagen per week mogelijk.

Contact

Heeft u vragen over de Palliatieve Unit Ter Borghe, of wilt u komen kijken, neem dan contact op met Ter Borghe, telefoon: 0315-338133.

Impressies van afdeling Ter Borghe

Azora-palliatieve-unit_1.JPG

Azora-palliatieve-unit_2.JPG

Azora-palliatieve-unit_4.JPG

Azora-palliatieve-unit_5.JPG

Azora-palliatieve-unit_6.JPG

Azora-palliatieve-unit_8.JPG

Azora-palliatieve-unit_10.JPG

Hoe regelt u de financiering?

De indicatie voor thuiswonende die geen wlz indicatie (wet langdurige zorg) hebben kunnen in overleg met de huisarts en de wijkverpleging een ELV PTZ (eerstelijns verblijf met palliatief terminale zorg) indicatie geïndiceerd krijgen. Huisarts heeft de indicatiestelling gedelegeerd naar de cliëntadviseurs en de transferverpleegkundigen.
De financiering vindt plaats via de eigen ziektekostenverzekering. Er wordt geen eigen bijdrage geïnd, wel het eigen risico.

Cliënten die een WLZ indicatie hebben en thuis verblijven (eens langdurige zorg blijft langdurige zorg) moeten voor de opname op de palliatieve unit, een indicatie aanvraag doen bij het CIZ.
De cliënt gaat een eigen bijdrage betalen. Eigen bijdrage wordt geïnd door het CAK (op www.hetcak.nl kunt u uw eigen bijdrage berekenen).

Voor vragen over de financiering kunt u op werkdagen contact opnemen met het Servicepunt van Azora,
Telefoon: (0315) 33 82 22, e-mail: servicepunt@azora.nl


Ik wil graag meer informatie ontvangen

Ik wil graag meer informatie ontvangen

Velden met een * zijn verplicht