Sfeerbeeld

Tijdelijke zorg


Tijdelijk bij Azora verblijven

Komt u net uit het ziekenhuis maar kunt u (nog) niet naar huis? Met een bij deze situatie passende verzorgingshuis- of verpleeghuisindicatie is er de mogelijkheid om ter overbrugging tijdelijk te verblijven in een van onze verzorgings- of verpleeghuizen.

Wat kunt u van Azora verwachten?

U wordt opgenomen in een van de locaties van Azora en ontvangt verzorgingshuis- of verpleeghuiszorg. Het doel van deze opname is dat u weer leert op eigen benen te staan. Tijdens de opname bevorderen wij uw herstel, kunt u gebruik maken van alle faciliteiten van de locatie en kunt u natuurlijk vrienden en familie uitnodigen om op bezoek te komen.

Als u na uw verblijf tijdelijk of langdurig thuiszorg nodig heeft kunt u die vanzelfsprekend van Azora afnemen.

Tijdelijke zorg

Er zijn verschillende situaties waarin het nodig kan zijn tijdelijk opgenomen te worden in een van onze locaties.
Het gaat om opvang en zorg in een instelling als een verzekerde om medische redenen tijdelijk niet thuis kan wonen. Vergoeding vindt plaats op medische indicatie. Tijdelijke opname kan ook als gevolg van het wegvallen van een mantelzorger thuis.
Doel van de opname is altijd het weer terug kunnen keren naar de eigen thuissituatie.
Een bijzondere vorm van tijdelijke zorg is de palliatieve zorg. Hiervoor verwijzen we u naar palliatieve zorg.

Tijdelijke zorg wordt gefinancierd vanuit de zorgverzekeraar. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het pakket waarvoor men verzekerd is en of de zorgaanbieder gecontracteerd is door de verzekeraar. Azora is gecontracteerd door praktisch alle verzekeraars en verblijf zal meestal volledig voor vergoeding in aanmerking komen

Ik wil graag meer informatie ontvangen

Ik wil graag meer informatie ontvangen

Velden met een * zijn verplicht