Zorg en behandeling op maat
Sfeerbeeld

Verpleeghuiszorg


Verpleeghuiszorg komt in beeld als u meer nodig heeft dan alleen een goede verzorging. Azora biedt verzorging, verpleging, en behandeling aan cliënten die langdurige intensieve zorg behoeven ten gevolge van (ernstige) lichamelijke en/of geestelijke klachten of beperkingen.

Specialisten met aandacht voor uw totale persoon

Bij de behandeling in een verpleeghuis staat de mens als geheel centraal. Of het nu gaat om somatische klachten of psychogeriatrische problematiek, een zo goed mogelijke kwaliteit van leven is het uitgangspunt. Het streven binnen de muren van onze verpleeghuizen is dat u uw leven zo goed en plezierig mogelijk invulling kunt geven, ondanks uw beperkingen en ongemakken.

Behandelaars met kennis en expertise

In het verpleeghuis werken naast verzorgenden en verpleegkundigen ook verschillende behandelaars. De specialist ouderengeneeskunde is uw “huisarts” in het verpleeghuis. Hij/zij heeft de regie over uw behandeling en stuurt de overige (paramedische) disciplines aan. Samen vormen zij ons Advies- en Behandelcentrum. Binnen ons Advies- en Behandelcentrum zijn veel verschillende disciplines werkzaam zoals bijvoorbeeld fysiotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, diëtisten, logopedisten en geestelijk verzorgers. Dankzij deze specialisten kunnen wij u verpleeghuiszorg op maat bieden.

Woonvorm op maat

Azora kent verschillende woonvormen. Samen met u kijken wij wat voor u de meest passende woonomgeving is.

 • Kleinschalig wonen voor mensen met dementie
  Speciaal voor mensen met dementie beschikken we in al onze verpleeghuizen over kleinschalige woonvormen met aparte slaapkamers en gemeenschappelijke huiskamers. De huiselijke omgeving met veel aandacht voor de belevingswereld van de individuele cliënt draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van leven.
 • Geriatrische Revalidatie Zorg
  Na een ziekenhuisopname in verband met bijvoorbeeld een hersenbloeding of een gebroken heup hebt u revalidatie nodig om weer te herstellen of te leren omgaan met uw beperkingen. In het Verpleeg- en Revalidatiecentrum Antonia zijn twee afdelingen waar door een team van behandelaars revalidatie geboden wordt aan deze groep ouderen. Na deze revalidatiebehandeling in het verpleeghuis gaat u weer naar huis, al dan niet met nazorg in de vorm van dagbehandeling.
 • Chronisch somatische zorg
  Hebt u verpleeghuiszorg nodig, omdat u vooral door lichamelijke problematiek beperkingen heeft, dan kunt u bij Azora op verschillende locaties rekenen op deskundige verzorging, verpleging en behandeling, waarbij ook veel aandacht wordt besteed aan een zinvolle daginvulling.
 • Palliatieve zorg, als het einde nadert
  Als in de laatste levensfase verzorging thuis niet meer mogelijk is beschikken we bij het Verpleeg- en Revalidatiecentrum Antonia over een palliatieve afdeling.Hier proberen we de thuissituatie zoveel mogelijk te benaderen. Dat houdt in dat er niet alleen optimale aandacht is voor de client, maar daarnaast ook ruimte en aandacht gegeven wordt aan familie en andere naasten, 24 uur per dag. Naast de verpleegkundige en medische zorg bieden we aandacht, ondersteuning en begeleiding op psychologisch, sociaal en spiritueel gebied om die laatste levensfase zo waardig mogelijk te laten zijn.
 • Verpleeghuiszorg voor cliënten met Korsakov
  Voor de verzorging en behandeling van cliënten met Korsakov beschikt Azora over een kleinschalige woonvorm in verpleeghuis Den Es. Cliënten bewonen een eigen appartement en maken gebruik van de gezamenlijke woonkamer en keuken. Er wordt veel aandacht geschonken aan de dagbesteding. Dagbesteding leidt tot structuur en biedt cliënten de mogelijkheid weer grip op hun leven te krijgen.
 • Verpleeghuiszorg voor mensen met een verstandelijke beperking
  Voor verzorgingsbehoeftige cliënten met een verstandelijke beperking is er een kleinschalige woonvoorziening in verpleeghuis Den Es. De gezamenlijke woning biedt structuur in een veilige omgeving.
 • Verpleeghuiszorg voor mensen met psychiatrische problematiek
  In het Verpleeg- en Revalidatiecentrum Antonia is een speciale afdeling voor cliënten die niet alleen thuis kunnen wonen door lichamelijke en chronisch psychiatrische beperkingen. Dit wordt ook wel gerontopsychiatrie genoemd. Psychiatrische beperkingen kunnen angststoornissen, stemmingswisselingen, psychose, persoonlijkheidsstoornissen en ontwikkelingsstoornissen zijn, Vaak hebben deze cliënten nog vele mogelijkheden zijn/haar leven in te richten zoals zij dat wensen. De zorgmedewerkers gaan in gesprek met de cliënt en/of naasten om samen een passend zorgleefplan op te stellen. Prettig en veilig wonen binnen een duidelijke structuur staat voorop. De zorg wordt multidisciplinair geboden. Het multidisciplinair team bestaat onder andere uit een specialist ouderengeneeskunde, psycholoog, fysiotherapeut en speciaal geschoolde verpleegkundige/ verzorgende.
 • Verpleeghuiszorg voor mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel
  In het Verpleeg- en Revalidatiecentrum Antonia is een speciale afdeling voor cliënten die naast lichamelijke beperkingen te maken hebben met gedragsproblemen door een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Dit hersenletsel is op latere leeftijd ontstaan door b.v. een ongeluk, ziekte of een hersenbloeding, Vaak hebben deze cliënten nog vele mogelijkheden zijn/haar leven in te richten zoals zij dat wensen. De zorgmedewerkers gaan in gesprek met de cliënt en/of naasten om samen een passend zorgleefplan op te stellen. Prettig en veilig wonen binnen een duidelijke structuur staat voorop.
  De zorg wordt multidisciplinair geboden. Het multidisciplinair team bestaat onder andere uit een specialist ouderengeneeskunde, psycholoog, fysiotherapeut en speciaal geschoolde verpleegkundige/ verzorgende.
Azora biedt verpleeghuiszorg aan alle leeftijdsgroepen, ofschoon de meeste cliënten bij opname al wel een hogere leeftijd hebben bereikt.

Ik wil graag meer informatie ontvangen

Ik wil graag meer informatie ontvangen

Velden met een * zijn verplicht