Verzorgd wonen
Sfeerbeeld

Verzorgingshuiszorg


“Wat u zelf kunt, blijft u gewoon zelf doen, wij helpen u daar waar u hulp nodig heeft”

Er kan een moment komen dat het thuis niet meer lukt. Uw behoefte aan zorg kan zo groot worden, dat u een beschermde woonomgeving nodig hebt. De zorgcentra van Azora kenmerken zich door een gezellige woonomgeving, waar mensen zelf bepalen hoe ze leven. U houdt zelf de regie over uw dagindeling en uw activiteiten. Uw eigen comfortabele appartement biedt alle privacy die u wenst.

Uw zorgbehoefte bepaalt de gang van zaken

U ontvangt precies die zorg en ondersteuning die u nodig hebt. Die zorg komt van medewerkers met een uitstekend gevoel voor uw wensen en uw interesses. Wat u zelf kunt, blijft u gewoon zelf doen en waar u hulp nodig heeft, is die voorhanden, 24 uur per dag, zeven dagen per week. Er is een ruim aanbod aan activiteiten, maar u bepaalt zelf of u daaraan mee wilt doen.

Als u te maken krijgt met geestelijke achteruitgang is er met goede opvang en begeleiding nog veel mogelijk. In groepsverband geven we dan extra aandacht aan gezelligheid en een aantrekkelijke dagindeling. Daarbij wordt training van lichaam en geest uiteraard niet vergeten. Een specialist ouderengeneeskunde is beschikbaar om in overleg met uw eigen huisarts adviezen te geven over de juiste zorg en behandeling.

Kortdurend verblijf

Ook als u kortdurend een beschermde woonomgeving nodig heeft, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname of als uw mantelzorgers tijdelijk even gas terug moeten nemen, kan een kortdurend verblijf in een woonzorgcentrum uitkomst bieden. U komt dan tijdelijk bij ons wonen en ontvangt precies de zorg die u nodig hebt. Net zo lang tot u het thuis weer kunt redden.

Echtparen met een verblijfsindicatie/meeliftende partner

Voor cliënten met een WLZ-verblijfsindicatie(zorgzwaartepakket), waarvan de partner mee wil verhuizen (liften) met een zogenaamd zorgzwaartepakket 0, zijn er binnen de meeste zorglocaties van Azora mogelijkheden om dit te realiseren. Voor meer informatie kunt u terecht bij de cliëntadviseurs.

Ik wil graag meer informatie ontvangen

Ik wil graag meer informatie ontvangen

Velden met een * zijn verplicht