Sfeerbeeld

Wetgeving, financiering, eigen bijdrage en onafhankelijk cliëntondersteuner


  • Langdurig verblijf valt onder de WLZ en wordt aangevraagd via het CIZ. Uw verblijf in een verzorgings- of verpleeghuis van Azora wordt betaald via de Wet Langdurige Zorg (WLZ) wanneer u daarvoor een indicatie heeft (zorgwaartepakket ZZP). Voor informatie over waar u recht op heeft verwijzen we u naar het WLZ-kompas. U kunt uw verzorgings- of verpleeghuisindicatie ook verzilveren in de vorm van een Volledig Pakket Thuis (VPT).
    In de situatie waarbij u een ZZP heeft, betaalt u een maandelijkse eigen bijdrage aan het CAK (Centraal Administratiekantoor) die inkomensafhankelijk is. (www.hetcak.nl).
  • Kortdurend verblijf valt onder de WLZ als er een WLZ-indicatie afgegeven is, maar valt meestal onder de ZVW, de zorgverzekeringswet.
  • De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het pakket waarvoor men verzekerd is en of de zorgaanbieder gecontracteerd is door de verzekeraar. Azora is gecontracteerd door praktisch alle verzekeraars en zal meestal volledig voor vergoeding in aanmerking komen.
  • Naast hetgeen u van ons afneemt wat voor rekening komt van WLZ of ZVW is het mogelijk aanvullende diensten af te nemen. Al deze diensten worden beschreven in de tarievenlijst, zodat u meteen kunt zien wat u af kunt nemen en tegen welk tarief, zodat u weloverwogen uw eigen keuze kunt maken.
  • Thuiszorg kunt u op verschillende manieren aanvragen en ook voor de betaling zijn er verschillende mogelijkheden. Persoonlijke verzorging en verpleging worden gefinancierd uit de Zorgverzekeringswet. De indicatie wordt verzorgd door de wijkverpleegkundige. Ondersteunende begeleiding en huishoudelijke hulp vallen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Daarvoor kunt u terecht bij uw gemeente.
  • Als u beschikt over een persoonsgebonden budget, dan kunt u daarmee natuurlijk bij Azora ook altijd zorg op maat krijgen. De bijdrage die u moet betalen is verschillend. Voor wijkverpleegkundige zorg dient u eerst het eigen risico te betalen, voor ondersteunende begeleiding betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK (Centraal Administratiekantoor) die inkomensafhankelijk is. (www.hetcak.nl).
  • De eigen bijdrage voor sommige vormen van huishoudelijke hulp wordt bepaald door de gemeente, in de meeste gevallen betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK (Centraal Administratiekantoor) die inkomensafhankelijk is. (www.hetcak.nl).

Ondersteuning onafhankelijk cliëntondersteuner

Iedereen die recht heeft op zorg uit de Wet langdurige zorg en hiervoor een indicatie van het CIZ heeft, kan gebruik maken van een onafhankelijk cliëntondersteuner. Hij of zij ondersteunt u of uw naaste met al uw vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg.
Deze onafhankelijke cliëntondersteuner moet gecontracteerd zijn of worden door Menzis Zorgkantoor. Op de website van Menzis Zorgkantoor vindt u een lijst met contactgegevens van onafhankelijke cliëntondersteuners. (www.menziszorgkantoor.nl/zorg-nodig/clientondersteuning).

Ik wil graag meer informatie ontvangen

Ik wil graag meer informatie ontvangen

Velden met een * zijn verplicht