Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Algemene wetgeving

Algemene wetgeving

Vanuit de Rijksoverheid moet de hulp, behandeling en ondersteuning die wij u als Azora bieden worden betaald uit verschillende wetten. Hiervoor kan ook een eigen bijdrage van uw kant worden gevraagd. Daarnaast is er vaak ook een indicatie nodig om vast te stellen welke vorm van ondersteuning u nodig heeft en vanuit welke wet dat dan in zijn werk gaat. Specialisten, gemeenten en zorgorganisaties hebben dit nodig om verder afspraken te maken en de zorg voor u te kunnen regelen.

Zorgverzekeringswet

Iedereen die in Nederland woont of werkt, heeft recht op zorg uit het basispakket. Dit is geregeld in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Azora biedt vanuit de zorgverzekeringswet verzorging en verpleging bij u thuis, hiervoor betaalt u geen eigen bijdrage of eigen risico. De wijkverpleegkundige van Azora indiceert deze zorg. Daarnaast biedt Azora verblijf op de ACU en eerstelijns verblijf (ELV). Voor beide vormen van kortdurend verblijf betaalt u uw eigen risico van de zorgverzekering. Verblijf op de ACU of een indicatie ELV gaan in samenspraak met uw huisarts of behandelaar. Ook biedt Azora paramedische zorg (fysiotherapie, ergotherapie, logopedie) vanuit uw zorgverzekering. Gedeeltelijk wordt dit vergoed vanuit uw basispakket, daarnaast kunnen aanvullende pakketten nog vergoedingen bieden voor behandeling.

Eigen bijdrage

De eigen bijdrage die u gaat betalen wordt bepaald door het C.A.K.. Zie hiervoor ook de rekenhulp op de website: www.hetcak.nl.

Indicatie

De eigen bijdrage is ook afhankelijk van de indicatie die u heeft, bijvoorbeeld vanuit de Wmo of vanuit de Wlz. De indicatiestelling wordt afgegeven door het C.I.Z. Centrum indicatiestelling Zorg, zie www.ciz.nl.

WMO

De indicatiestelling vanuit de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt door uw gemeente gedaan. Zij kijken wat in uw situatie passend is waarbij het bijvoorbeeld kan gaan om dagbesteding of hulpmiddelen om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen. U betaalt voor een indicatie vanuit de Wmo een vaste eigen bijdrage per maand. Voor informatie kunt u terecht bij uw gemeente of eventueel betrokken wijkverpleegkundige.

Wlz

De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die langdurige zorg nodig hebben en regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare mensen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening. Deze zorg kunt u krijgen bij een instelling zoals een woonzorgcentrum en u kunt er ook voor kiezen om deze intensieve zorg thuis te krijgen wanneer uw woning dit toe laat.

Daarnaast biedt Azora revalidatiedagbehandeling en logeren vanuit de Wet langdurige zorg. Het CIZ indiceert de Wet langdurige zorg. U kunt zelf een indicatie aanvragen bij het CIZ, maar de betrokken wijkverpleegkundige ondersteunt u hierin ook graag. Voor de Wlz betaalt u een eigen bijdrage inkomensafhankelijk. Als u thuis woont is deze bijdrage lager dan als u woont in een woonzorgcentrum. U kunt een proefberekening maken van de eigen bijdrage via CAK - Rekenhulp Eigen Bijdrage (hetcak.nl). Ook kunt u het CAK telefonisch benaderen als u vragen heeft over de eigen bijdrage Wet langdurige zorg.

Wzd

De Wet zorg en dwang (Wzd) is er voor mensen met een verstandelijke beperking, een psychogeriatrische aandoening, zoals dementie of een gelijkgestelde aandoening. De wet regelt dat deze mensen opgenomen kunnen worden als dit echt nodig is (in uitzonderlijke gevallen), ook als zij dit zelf niet willen of hier zelf niet goed (meer) over kunnen beslissen. Voor meer informatie kunt u terecht op Voor wie is de Wet zorg en dwang? | CIZ.

Wat regelt u zelf?

Wanneer u bij een locatie van Azora komt wonen, zorgen wij ervoor dat het appartement schoongemaakt en opnieuw geschilderd is. Verder wordt er een bed en gordijnen geplaatst, en andere meubels kunnen op verzoek worden geregeld.

Hieronder de zaken die u zelf moet regelen:

  • Eventuele meubels en de inrichting van uw kamer of appartement.
  • Het wijzigen van uw adres bij de gemeente.
  • Het afsluiten van een inboedelverzekering.
  • Het regelen van de verhuizing.
  • Het uitschrijven bij uw huidige apotheek bij blijvende opname.
  • Het bijhouden van een overzicht van uw medicatie.
  • Kosten voor wassen, inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering, televisie, enzovoort, zijn afhankelijk van de locatie en komen voor uw eigen rekening.