Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Complimenten en klachten

Klachten

Het managementteam, de leidinggevenden en medewerkers van Azora vinden het heel belangrijk dat cliënten, bewoners en hun familie/relatie tevreden zijn over onze woonzorgcentra, behandeling en Zorg Thuis. Hiervoor zet iedereen zich in. Toch kan het gebeuren dat er misverstanden ontstaan of dat een cliënt of bewoner ontevreden is over de verzorging, behandeling of bejegening.

Lees hier meer over de klachtenregeling van Azora.

Klokkenluidersregeling: lees Klokkenluidersregeling meer.

Stappen

Bij het ontstaan van misverstanden of bij onvrede over de verzorging, behandeling of bejegening kunnen cliënten, bewoners en hun familie/relatie de onderstaande stappen doorlopen:

Stap 1 - De klacht bespreekbaar maken

Cliënten, bewoners en hun familie/relatie bespreken de klacht met de (contact) verzorgende of wijkverpleegkundige. Het bespreekbaar maken van de klacht kan duidelijkheid scheppen en mogelijk tot een oplossing leiden.

Stap 2 - Contact opnemen met regiomanager

Mogelijk levert stap 1 niet de gewenste oplossing. Cliënten, bewoners en hun familie/relatie kunnen dan contact opnemen met de leidinggevende of regiomanager van de betreffende afdeling of locatie.

Stap 3 - Contact opnemen met de onafhankelijke klachtenfunctionarissen

Natuurlijk kan er ook contact worden opgenomen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris van de betreffende locatie. Deze klachtenfunctionaris kan helpen bij het oplossen van/of bemiddelen bij de klacht, maar kan ook worden ingeschakeld te ondersteunen bij het indienen van de klacht. Zowel voor de klachtencommissie als voor de klachtenfunctionaris is er een reglement opgesteld waarnaar gehandeld wordt. Deze reglementen zijn afgeleid van relevante wet- en regelgeving.

Onafhankelijke klachtenfunctionarissen:

Antonia en Zorg Thuis: dhr. J. van Sloten

E-mail: jaap_van_sloten@hotmail.com

Telefoon: (0315) 78 55 50 of (06) 30 50 44 13

De Bettekamp en Den Es: dhr. K. Datema


Telefoon: (0315) 24 17 33

Gertrudis en Hof van Varwijk: dhr. J.B.A.M. Stein


E-mail: ria.stein@kpnmail.nl

Telefoon: (0314) 66 76 68

Debbeshoek, De Meulenbeek en De Oevelgunne: dhr. H.A.J. Klein Gebbink


Telefoon: (0315) 68 35 98

Stap 4 - Klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie

Mochten de voorgaande stappen niet tot een oplossing leiden, dan kan de klacht worden ingediend bij de onafhankelijke klachtencommissie.

De cliënt, bewoner of familie/relatie kan de klacht schriftelijk via de e-mail indienen bij de ambtelijk secretaris van de klachtencommissie: secr.klachtencommissie@szmk.nl. Het correspondentieadres van de klachtencommissie is: Ludgerstraat 17, 7121 EG Aalten.

Zowel voor de klachtencommissie als voor de klachtenfunctionaris is er een reglement opgesteld waarnaar gehandeld wordt. Deze reglementen zijn afgeleid van relevante wet- en regelgeving.

Indien een klacht mondeling wordt meegedeeld aan een commissielid, biedt deze aan te assisteren bij de opschriftstelling van de klacht. Het staat de cliënt, bewoner of familie/relatie overigens vrij ook al direct bij het ontstaan van een klacht, zonder tussenkomst van anderen, de klachtencommissie in te schakelen.

Wat wordt er met de klacht gedaan?

  1. De klachtencommissie stuurt de klacht door naar de “aangeklaagde” met het verzoek een verweer op te stellen.
  2. De klachtencommissie nodigt de cliënt en de aangeklaagde uit voor een hoor- wederhoorzitting en maakt op basis hiervan een analyse.
  3. De klachtencommissie geeft een oordeel/advies over de klacht, legt dit schriftelijk vast en stuurt deze naar de cliënt, de "aangeklaagde” en het bestuur.

De klachtencommissie

  • De heer R.van Gestel (Voorzitter en jurist)
  • De heer V.Weijermars
  • De heer J.Freriks
  • De heer P.Coppens
  • Mevrouw C.Sloetjes
  • Mevrouw L.A.E. Lanting-Wesseling

Indien de klacht, na inschakeling van de klachtencommissie, niet naar tevredenheid wordt opgelost, kan men zich wenden tot de Geschillencommissie Zorg (WKKGZ), Postbus 90600, 2509 LP Den Haag of bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Op deze website staat een directe verwijzing naar “klachten, melden en aanvragen”. Via het Landelijk Meldpunt Zorg is een contactformulier beschikbaar.

Complimenten

ZorgkaartNederland, initiatief van Patiëntenfederatie Nederland, zorgt voor een veilige online plek voor patiënt en zorgverlener. Het platform biedt onafhankelijke keuze-informatie en helpt zo patiënten te kiezen voor een zorgverlener die het beste past bij hun wensen. Op zorgkaartnederland.nl zijn alle reviews van Azora te vinden.