Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Kwaliteit

Evaluatie en reflectie

Evaluatie en reflectie vindt plaats middels onderstaande instrumenten. Uitkomsten worden vastgelegd in kwaliteitsdocumenten en/of komen terug in de trimesterrapportages:

 • Brown paper sessies
  Dit zijn interne audits die 2x per jaar door elke RVE worden uitgevoerd.
 • Meebeleven (‘De cirkel rond maken’)
  Het doel van “meebeleven om de cirkel rond te maken” is niet alleen het beleid van Azora gebruiken om invulling te geven aan onze manier van werken, maar ook de ervaringen vanuit het werk te gebruiken als input voor het ontwikkelen van beleid. Jaarlijks vinden op locaties en in de thuiszorg meebeleefsessies plaats. Het draait om bewust leren van elkaars ervaringen en deze vertalen naar beleid. Ook kijken we zo of we nog voldoen aan de kwaliteits- en veiligheidsthema’s van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. We willen elk jaar voor 100% blijven voldoen aan deze vereisten.
 • Audits voor medicatie (kleine steekproef, met behulp van het lerend netwerk in de regio)
 • Raden en Commissies:
  • Centrale Cliëntenraad (CCR)
  • Lokale Cliëntenraad (CR)
  • Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad (VVAR)
  • Ondernemingsraad (OR)

De raden hebben een adviserende rol (gevraagd en ongevraagd) richting Raad van Bestuur en/of MT.

HKZ certificering

Azora is HKZ gecertificeerd

Vanaf 2008 beschikt Azora over het HKZ-keurmerk voor kwaliteit. Wat betekent dit? Dit keurmerk heeft betrekking op het kwaliteitsmanagementsysteem en laat zien dat Azora aan de kwaliteitseisen van Stichting HKZ (Harmonisatie kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) voldoet. Deze zijn:

 • De zaken intern goed op orde hebben
 • De klant principieel centraal stellen
 • Betrouwbare resultaten kunnen presenteren
 • Voortdurend werken aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening

HKZ staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in de zorg: onafhankelijk en betrouwbaar.

HKZ-Kwaliteitsnormen
Om het HKZ-Keurmerk te verkrijgen moet het kwaliteitsmanagementsysteem voldoen aan de HKZ-normen.Deze normen hebben de internationaal erkende ISO 9001-normen als basis en omvatten daarnaast branche specifieke eisen. Alle HKZ-kwaliteitsschema's (behalve de opstapvarianten) omvatten de eisen uit de ISO 9001. Iedere branche heeft een eigen set normen (certificatieschema). De HKZ-normen hebben betrekking op zowel de kwaliteit van het zorgproces als op de organisatorische kwaliteit. Ze stellen eisen aan het primaire proces: intake/indicatie, de uitvoering van de diensten en evaluatie/nazorg. Daarnaast moeten ook de ondersteunende processen, zoals personeelsbeleid, diensten door derden, etcetera aan specifieke eisen voldoen. Het Harmonisatiemodel wordt bij de invulling van de normen als uitgangspunt genomen, zie verder HKZ-normen Versie 2010.Een kwaliteitsmanagementsysteem is een hulpmiddel voor het management om processen te beheersen en om de kwalitieit van een organisatie op systematische wijze te sturen. Het doel is de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren (met als gevolg tevreden klanten) én ook de interne organisatie. De eigen processen van de organisatie zijn hierbij het uitgangspunt.