Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Duurzame zorg

Duurzame zorg

In alles wat we bij Azora doen handelen we de komende jaren vanuit duurzaamheid. Duurzaamheid loopt door alle processen heen. De Green Deal is het kader van waaruit we werken en de Milieu Thermometer Zorg gebruiken we als handvat.

Green Deal Duurzame Zorg

De Green deal is een verzameling afspraken die bedrijven, overheden en zorginstellingen landelijk met elkaar hebben gemaakt om bij te dragen aan meer duurzaamheid in de zorg, zoals: toewerken naar groene en klimaat neutrale zorg en meer inzet op preventie en aandacht voor gezondheid van mensen.

Azora heeft op 4 juli 2023 de Green deal duurzame zorg getekend.

“Wij vinden het belangrijk om bij te dragen aan duurzame zorg voor nu en de toekomst. Dat is beter voor het milieu en draagt ook bij aan onze leefomgeving en welzijn, dus ons Leefplezier. In ons strategisch kader is bepaald dat duurzaamheid leidend is bij de keuzes die wij maken. Green Deal 3.0 tekenen past daar goed bij", aldus bestuurder Mieke Zemmelink.

Wat is er al gedaan aan duurzaamheid?

De afgelopen jaren is er ook al volop aandacht voor energieverbruik, verspilling en duurzaamheid geweest. Zo is onze nieuwe locatie De Oevelgunne in Gendringen voorzien van ‘Nul Op de Meter’ (NOM) appartementen. Dit houdt in dat zonnepanelen minimaal evenveel opbrengen als het energieverbruik van het appartement, dit wordt ook wel energieneutraal genoemd. De behandelkamers van ons Advies- en Behandelcentrum in Terborg zijn uitgerust met Phase Change Material (PCM). Dit materiaal zorgt ervoor dat warmte geabsorbeerd wordt, waardoor de temperatuur in de ruimten constant is en niet te warm. Daardoor zijn airco’s niet nodig. Verder zijn er op 2 locaties in totaal 1.280 zonnepanelen geïnstalleerd.
Onze medewerkers betrekken we bij het thema duurzaamheid door middel van pilots en door bijvoorbeeld een energiestrijd te houden tussen de locaties om zoveel mogelijk energie te besparen en bewustwording te creëren.

Duurzaamheid leidend bij keuzes

Aansluiten bij Green Deal 3.0 past bij het beleid van Azora. Zij wil vanuit haar milieu- en maatschappelijke verantwoordelijkheid bijdragen aan het leefplezier van cliënten en het werkplezier van medewerkers in een gezonde en leefbare omgeving. In het nieuwe strategisch kader voor 2024 – 2026 is opgenomen dat ‘duurzaamheid’ leidend is bij de keuzes die we maken.

Doelen die daarbij passen zijn:

  • Gezondheidsbevordering van cliënten en medewerkers
  • Vergroten bewustwording en kennis over de impact van de zorg op het klimaat en andersom
  • CO2- uitstoot terugbrengen t/m 2030 en klimaatneutraal in 2050
  • Het grondstoffengebruik verminderen in 2030 en maximaal circulaire zorg in 2050
  • Verminderen milieubelasting door medicatie(gebruik).

Door het ondertekenen van de Green Deal wil Azora actief bijdragen aan een Duurzame zorg!