Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Woonconcepten in de wijk

Woonconcepten in de wijk

Zolang mogelijk zelfstandig wonen: Dat wil toch iedereen, ook als we ouder worden.

Hoe zorgen we er samen voor dat het kan?

Ook als de hulpvraag vaker of soms tijdelijk toe gaat nemen. Dat kan door:

  • Tijdig bespreken en nadenken over wensen/verwachtingen/mogelijkheden. Bespreek dit metuw naasten (partner, familie, vrienden, buren) www.achterhoekbank.nl.
  • Inzet van zorgtechnologie en innovatie;
  • Andere opzet van wonen en zorg, denk hierbij aan geclusterd wonen – Modulair Pakket Thuis
  • Volledig Pakket Thuis

Wonen en zorg in de Achterhoek

Voor de Achterhoek geldt de volgende prognose voor de toekomst (bron: CBRE research):

  • Het grootste deel van de ouderen woont ook in de toekomst in een reguliere woning met thuiszorg (en wil dit zelf ook het liefst);
  • De behoefte aan geclusterd wonen neemt toe. Geclusterd wonen is zelfstandig wonen binnen woonvorm met meer mensen.
  • De vraag naar 24-uurszorg voor ouderen met somatische (lichamelijke) klachten neemt tot 2040 toe.

Ontwikkeling wonen en zorg bij Azora

In de toekomst neemt de behoefte aan woningen met zorg of levensloopbestendige woningen toe, zeker als mensen zolang mogelijk thuis wonen zoals bovenstaande voorspelling laat zien. Dat betekent dat de zorg en welzijn nog meer dan nu in de nabijheid van de eigen woning moet worden georganiseerd.

Op dit moment kan dat al op het terrein van de locaties van Azora door aanleunwoningen of appartementen waarbij mensen gebruik maken van het VPT of MPT, zoals Debbeshoek, Schuylenburgh, De Oevelgunne. Het betreft dan zorg en diensten die de voordelen van het in een eigen appartement blijven wonen combineren met het zorgaanbod binnen de diverse woonzorgcentra en verpleeghuizen.

Voor wat betreft anticiperen op deze veranderende behoefte voor wonen en zorg is Azora in 2022 gestart met ontwikkelingsgesprekken met gemeenten Oude IJsselstreek en Montferland, woningcorporaties en andere partijen over wat er in ons gebied nodig is in de toekomst.

Wonen en Zorg in Oude IJsselstreek

Samen maken wij ons sterk om in Oude IJsselstreek mensen zo lang als mogelijk onafhankelijk en zelfstandig te kunnen laten wonen. Momenteel is het gat tussen zelfstandig wonen en wonen in een verpleeghuis te groot. Er zijn weinig aantrekkelijke tussenvormen. De gemeente Oude IJsselstreek Wonion en Azora slaan dan ook de handen ineen en investeren in meer woonvormen met en zonder zorg voor ouderen in de wijk. Tevens investeren doen we ook een beroep op de eigen kracht van de inwoner. Door dit in gezamenlijkheid op te pakken zijn we er van overtuigd een bijdrage kunnen leveren aan het vergroten van het levensgeluk van inwoners.

Wij bundelen onze krachten, nu en in de toekomst. Speerpunten die wij daarbij hanteren zijn: Woontevredenheid, Eigen regie, Positieve gezondheid, Sterke sociale basis, Gezondheid, Veiligheid. Wonen is meer dan een dak boven het hoofd.