Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Zorg en ondersteuning bij u thuis: ‘Mens staat centraal, niet de ziekte’

Zorg en ondersteuning bij u thuis: ‘Mens staat centraal, niet de ziekte’

Mensen blijven steeds langer thuis wonen, ook als ze ouder worden. Het is landelijk beleid én ook vaak de wens van mensen zelf. Dat laatste, de wens van de mensen zelf, staat bij Azora voorop. Zo lang mogelijk in de eigen omgeving blijven wonen met zorg en ondersteuning. In samenwerking met gemeenten en woningcorporaties zorgt Azora voor Zorg Thuis in de eigen buurt, daar waar mogelijk in geclusterde vorm zoals een appartementencomplex. Als het echt niet meer gaat thuis, dan wordt gekeken naar de mogelijkheid voor zorg op één van onze woonzorglocaties.

Medewerkers opgeleid in Wonen en Welzijn

Om langdurige zorg thuis mogelijk te maken heeft Azora geïnvesteerd in het opleiden van medewerkers huishoudelijke hulp tot de functie van medewerker Wonen en Welzijn. Circa 20 medewerkers hebben deze opleiding inmiddels afgerond.
Wat houdt de nieuwe functie in? Door de opleiding kunnen ze meer bieden, want zo helpt de medewerker Wonen en Welzijn ook met bijvoorbeeld het aankleden, samen koken, een dagactiviteit en ondersteunt de medewerker bij het huishouden.
Juist door het combineren van huishoudelijke ondersteuning, welzijnsgerichte begeleiding en het bieden van (dag)structuur door één persoon, maakt Azora het mogelijk dat medewerkers breder inzetbaar zijn dan enkel huishoudelijke hulp en dat er één vast en vertrouwd gezicht achter de voordeur komt. Voor de medewerker heeft dit als voordeel dat hij of zij langer duurzaam inzetbaar kan blijven, doordat de fysieke werkzaamheden worden afgewisseld met welzijnsgerichte ondersteuning.

Medewerker Zorg Thuis Magdalena Geerts vertelt: ‘ Het grootste voordeel is voor mij dat ik naast afwisseling in mijn werk een persoonlijke band opbouw met mijn cliënt en hierin ook tijdig kan signaleren als dat nodig is.”

Voorzitter FNV de heer De Haas over de combinatie Wonen en Welzijn: “We leven in een tijd waarin steeds meer en complexere zorg nodig is, terwijl er niet voldoende zorgverleners beschikbaar zijn. De aandacht voor duurzame inzetbaarheid, vaardigheden ontwikkelen die medewerkers nodig hebben om ook in de toekomst hun werk goed te blijven doen is waardevol en nodig."

Hoe gaat het in zijn werk?

Azora biedt ondersteuning aan via het ‘Volledig Pakket Thuis’. Dit is een zorg- en ondersteuningsarrangement op maat voor thuis, bekostigd vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Het bestaat onder andere uit: personenalarmering, verzorging, verpleging, individuele begeleiding, hulp bij het huishouden en maaltijdvoorziening. Samen met bewoners en vrijwilligers in de buurt wordt saamhorigheid gestimuleerd door samen groepsgerichte activiteiten te organiseren. Door deze ondersteuning is de inwoner in staat om langer zelfstandig thuis te wonen en wordt de mantelzorger ontlast.

Een voorbeeld uit De Bongerd in Ulft

De Bongerd in Ulft is een plek waar mensen al samen onder één dak wonen en waar Azora waarnodig 24-uurs zorg en ondersteuning geeft. Samen met de bewoners van De Bongerd wordt gekeken wat er individueel en samen nodig is om zo lang mogelijk zelf de touwtjes in handen te houden. Daarbij wordt uitgegaan van wat een bewoner nog wél kan en welke ondersteuning nodig is om het leven op de vertrouwde manier voort te zetten.
Inwoner mevrouw Florie is blij met de hulp:‘ Ik doe wat ik zelf kan en Magdalena helpt mij in het huishouden, we maken samen een ommetje of ze helpt mij herinneringen bij het innemen van mijn medicijnen.’

Technologie en hulpmiddelen thuis

Azora biedt het Volledig Pakket Thuis naast in De Bongerd (Ulft) ook aan in de aanleunwoningen van Piet Molpad (Ulft), De Schuylenburgh (Silvolde) en de Oevelgunne (Gendringen).
Naast de inzet van medewerker wordt ook het sociaal netwerk rondom de bewoner geactiveerd en wordt gebruik gemaakt van hulpmiddelen en zorgtechnologie.

De wijkverpleegkundige van Azora begeleidt u graag bij de aanvraag van deze zorgvorm. Voor meer informatie: neem contact op met wijkverpleegkundige Esri Willemsen 06-10078888 of e.willemsen@azora.nl.